Yoga week end con Roberto Bocchi e Elena Bortolazzi gennaio 2022

21-22-23 gennaio 2022 • c/o Yoga & movimento • Sassuolo (MO) Italy Yoga week end con il maestro Roberto Bocchi e la collaborazione di Elena Bortolazzi    21 • 22 • 23 gennaio 2022 • c/o Yoga & movimento • Sassuolo (MO) Italy   Un intero week end dedicato all’Ashtanga Yoga e al Power Yoga […]

Yoga week end con Roberto Bocchi e Elena Bortolazzi gennaio 2022 Leggi tutto »